Een stille socialist

Pas na het overlijden van Henk Hockx 0p 24-7-1970 en de verhuizing van zijn echtgenote Lena naar een verpleeghuis in Rijswijk, kwam het moment waarop het eenvoudige huurhuisje aan het Hildebrandplein in Den Haag leeg gemaakt moest worden. Het huisje was maar klein en de meeste spulllen waren al heel erg oud. Het gevolg was dat een groot gedeelte van de inboedel werd afgeleverd bij het gemeentelijke afvalstation.
Maar natuurlijk waren er ook zaken die wel het bewaren waard waren. Zoals oude foto's! We vonden er een doos vol van. Met -onverwacht- onderin de doos een pamflet van de PVDA. Tweezijdig in zwart-wit gedrukt op een vel A4, kwaliteit krantenpapier. Met als titel: Een belofte gaat in vervulling! De hele tekst is gewijd aan de invoering van een 'Voorlopige voorziening ten gunste van ouderen van dagen.' Feitelijk de voorloper van de AOW. Het voorstel was ingediend door drie ministers: Drees (Sociale Zaken, PVDA), Lieftinck (Financiën, PVDA) en Beel (Binnenlandse Zaken, KVP). De publicatie datum is in het document niet vermeld. Op grond van andere bronnen is publicatie in 1946 aannemelijk.
Daarnaast was Henk zo ongeveer zijn hele werkende leven al lid van de vakbond. Na zijn overlijden heeft Lena dat lidmaatschap gecontinueerd. Ze kreeg daarvoor een medaille op een marmeren voetje. Op de medaille staat de tekst '70 jaar lid vervoersbond FNV' en een koperen plaatje met haar naam.