Een bijzondere vrouw: Clara Jansdochter van Sparwoude

Clara werd geboren in Delft. Haar geboortejaar is niet bekend. Vermoedelijk was dat omstreeks 1530. Zij was van oorsprong geen Delftse. Door haar huwelijk in 1556 met Mr. Arent Franckenzoon van der Meer, Raad en secretaris van Delft en ook Hoogheemraad, werd zij Delfts ingezetene.
Het echtpaar verwierf groot aanzien in de stad. Mr. van der Meer beklede weldra de hoogste posten terwijl zijn vrouw zich wijdde aan vele vormen van liefdadigheid. De enige schaduw over hun gelukkige huwelijk was hun kinderloosheid.  Clara's goedheid was lange tijd spreekwoordelijk. Zij wilde zoveel mogelijk medemensen in haar welstand laten delen. Zowel tijdens haar leven als na haar dood. Zij overleed in 1615. Ze zal toen zo ongeveer 85 jaar oud zijn geweest.

Opa en het testament van Clara

Zij is in de geschiedenis van Delft bekend gebleven als de vrouw die een testament maakte, dat de Staat der Nederlanden zoveel geld kostte, dat het van Sparwoude fonds tenslotte werd opgeheven. Het was een olographisch testament (een zelfgeschreven testament of uiterste wil die niet ten overstaan van de notaris werd opgemaakt, maar wel bij de notaris is gedeponeerd). Het vermogen was ondergebracht in 7 legaten. Het grootste legaat was, met 85% van het totale bedrag, het huwelijksfonds. Voor dit fonds was ƒ528.600 beschikbaar. Bij wet van 5 maart 1825 werd het beheer overgenomen door een commissie van liquidatie van de Wees- en Momboirkamers. Dat betekende dat het testament zo goed mogelijk recht gedaan moest worden door verdeling van de beschikbare gelden naar alle rechthebbenden. In een apart bijvoegsel bij de Staatscourant van 1-12-1924 van maar liefst 104 pagina's werden alle rechthebbenden genoemd. Op bladzijde 74 staat ook de naam van mijn opa Overeem. Hij had bij zijn huwelijk eerder al een bedrag van 66,67 gekregen uit dit fonds .
Bij de opdeling ontving hij nogmaals een bedrag waarvan hij een deel heeft doorgegeven aan mijn ouders.

  • slide
  • slide

Het lezen waard...